projekt Restaurování kamenného pilíře s křížem, 2014

„Restaurátorské práce – květen 2014“ ,  20.5.2014

thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg

„Obrázky dětí ze ZŠ Nedomice“,  20.5.2014

thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg

Poděkování žákům ZŠ Nedomice“,  6.6.2014
Obrázky nakreslily děti prvního až čtvrtého ročníku naší školy o hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Šestákovou. Sladkou odměnu předaly členky Copánku – p. Liďáková, Honalová a Štyksová a dorty napekly p. Dlabačová, Gruberová a Štyksová. Dort paní Gruberové byl přímo výtvarným dílem - z marcipánu na něm byla vytvořená náves s křížkem.

thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg