Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obec Nedomice ČOV a TLAKOVÁ KANALIZACE
 
20.4.2012
Vyúčtování čištění odpadních vod pro rok 2012

Pro rok 2012 bude účtována částka 51,43 Kč (cena s DPH) za 1m3 odpadních vod.

28.11.2011
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2012

18.2.2011
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU NA KANALIZACI OBCE NEDOMICE
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - veřejná zakázka malého rozsahu kategorie II. služby - ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU NA KANALIZACI OBCE NEDOMICE

5.3.2010


DOTACE - ČOV a tlaková kanalizace

Státní zemědělský intervenční fond dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci
v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV  a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

8.2.2010:
Projednání zadání veřejné zakázky „ČOV a tlaková kanalizace – I. etapa“

Obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání projednalo a schválilo zadávací dokumentaci k veřejné zakázce  „Cecemínsko – ČOV a tlaková kanalizace – I. etapa“. S dokumentací přítomné seznámil
starosta obce. Dokumentace byla schválena hlasy všech přítomných členů obecního zastupitelstva. Současně obecní zastupitelstvo projednalo návrh členů hodnotící komise. Navrženi a schváleni byli ing. Pavel Horák a Milan Hašek. Jako náhradníci byli zvoleni Josef Cikán a ing. Jitka Štyksová.
Usnesení k tomuto bodu bylo schváleno hlasy všech přítomných členů zastupitelstva

  

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena