Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Obecní úřad Nedomice - kontakty / agendy
 

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí,  Úterý, Středa 8.00 - 14.00

 
 
Starostka obce - Ing. Jitka Štyksová, tel. 606 357 436
 
Místostarosta obce Stanislav Fabián
Úřednice obecního úřadu: Lucie Liďáková
 
Identifikační údaje: IČ: 00662259
  DIČ: CZ00662259
  id datové schránky: ja3asm2
  číslo účtu: 243 281 900/0300

 Agendy úřadu Obecní úřad Nedomice
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha


Zdroj a podrobné informace: http://www.statnisprava.cz
 

Obecní úřad Nedomice
Nedomice 78
277 14 Dřísy

telefon
602 456 890

e-mail:
obec@nedomice.cz

 

Interaktivní mapa obce
na http://imapy.eu
i-mapy.eu/Map/GenerateMapGoogle

 

  

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena