Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Obecně závazné vyhlášky obce Nedomice
 
OZV č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 
OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.

OZV č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad.
Tato vyhláška byla zrušena a nahrazena OZV č. 1/2021.
 
OZV 01_2018 místní poplatky.pdf
OZV 02_2018 veřejná zeleň.pdf
OZV 03_2018 kulturní akce.pdf
OZV 05_2018 pohyb psů.pdf

 
Obecně závazná vyhláška č. 1 - 2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nedomice.

 
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nedomice
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává
Požární řád obce Nedomice
Příloha k požárnímu řádu obce
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 29.3.2007, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol.
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 9.12.2004 o částečnou úhradu  neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy  a Školní družiny při Základní škole Nedomice
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 4.12. 2003 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze 4.12.2003 o místních poplatcích.
 
 

Všechny vyhlášky Obce Nedomice jsou
k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách
v kanceláři OÚ Nedomice !

Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena