Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon/fax: 315 696 128, e-mail:
obec@nedomice.cz

Obec Nedomice Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice

JEDNOTKA SDH POMÁHALA S ODSTRAŇOVÁNÍM ŠKOD PŘI BLESKOVÝCH POVODNÍCH NA LIBERECKU

thn_p8150061.jpgPovodně na Liberecku 2010
Jak jistě všichni víte, v minulých týdnech zasáhly část naší republiky tragické povodně. Tak, jako spoustu jiných lidí, ani nás nenechaly lhostejnými. Po telefonické dohodě se starostou obce Bílý Kostel nad Nisou panem Formánkem odjela výjezdová jednotka do této obce pomáhat s likvidací této pohromy. V pátek 13.8.2010 od ranních hodin se členové zapojili do vyklizovacích prací a odčerpávání sklepů zatopených domů.

Dalším dnem pomoci pak byla neděle, (po nočním dešti), kdy pokračovaly uklízecí práce a dočerpávání sklepů a malých lagun vody. V poledne však přišla další průtrž, která během chvíle proměnila některé části obce opět ve velká jezera. Proto bylo po poradě krizového štábu rozhodnuto o provizorním prokopání některých komunikací a vložení velkých trub z důvodů „nestíhání“ odčerpávání a z obav dalších srážek.

Za tuto obětavou a ve svém volném času odvedenou práci si členové jednotky právem zasloužili poděkování od místních obyvatel a jistě i poděkování od nás všech.

Požární ochrana a požáry
Hasičský sbor byl v Nedomicích založen roku 1889 a svou činnost zahájil 1. března téhož roku. Zpočátku čítal sbor 18 činných členů a všichni byli z Nedomic. Dále měl sbor při založení ještě členy přispívající, kterých bylo 17.

Ještě roku 1889 dostal sbor novou dvouproudovou stříkačku. První zásah při požáru provedli nedomičtí hasiči dne 11. srpna 1889 v Neratovicích.

Mimo své hlavní činnosti bránit požárům uplatňoval se sbor dobrovolných hasičů v Nedomicích i ve společenském a kulturním životě na vsi Každoročně se opakovaly hasičské plesy, 17. února 1901 sehráli hasiči i své první divadlo a v roce 1901 založili vlastní knihovnu.

V současnosti požární ochranu zajišťuje dobrovolný sbor hasičů Ovčáry, který zůstal společný pro obě obce i po jejich rozdělení v roce 1990.

 

https://hasici-ovcary.webnode.cz/


Zpravodaj hasičského sportu - 1/2017

Evidence pálení prostřednictvím internetu
Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek.
Evidence pálení prostřednictvím internetu
http://hzssk.webrex.cz

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena