Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:
Rozhodnutí - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Č. j.: 057664/2023/KUSK 4.5.2023 22.5.2023

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 (soubor ZIP)

Příloha 1_ Závěrečný účet 2022 návrh

Příloha 2_FIN 2-12 M ke dni 31.12.2022

Příloha 3_Rozvaha ke dni 31.12.2022

Příloha 4_Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022

Příloha 5_Výkaz Příloha ke dni 31.12.2022

Příloha 6_A_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedomice za rok 2022

Příloha 6_B_Středočeský kraj Zpráva OBEC

Příloha 7_Výkazy ZŠ a MŠ Nedomice 2022

Závěrečný účet obce Nedomice za rok 2022 - komentář

27.4.2023  
Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění vozidla 25.4.2023  
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022 (ZIP) 24.4.2023  

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 25.4.2023 od 19:00


 

17.4.2023  
Záměr č.j. 137_2023, propachtovat pozemky, 28.3.2023  
Záměr č.j. 136_2023, propachtovat pozemky,

 
28.3.2023  
Nedomice neznámý vlastník v katastru nemovitostí ke dne 1.2.2023
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, seznam aktualizovaný k 1.2.2023
 
28.2.2023  
Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 22.2.2023  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 22.2.2023  
Informace pro voliče - hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - 2. kolo. 19.1.2023 31.1.2023
Svazek VKM - oznámení o zveřejnění Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025 a Rozpočet na rok 2023 16.1.2023 31.12.2023
Územní rozhodnutí - II_244 Měšice-Byšice. 3.1.2023  
Schválený rozpočet na rok 2023.odg 15.12.2022  
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK volba prezidenta 2023. 15.12.2022  
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta. 15.12.2022  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 12.12.2022  2.12.2022  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 24.11.2022  
Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků. 23.11.2022  
DSO Cecemínsko: Návrh rozpočtu na rok 2023 22.11.2022  
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Nedomice 26.9.2022  
OOP - Přechodná úprava na místní pozemní komunikaci parc.č. 814/4 v obci Nedomice (531863), k.ú. Nedomice (717100) v rámci akce: č. IV-12-6025652 – „Nedomice, TS, KVN, KNN pro p.č. 811/1 a 817/2“ 14.9.2022  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
.
 
29.6.2022  
Schválení Závěrečného účtu svazku Cecemínsko  a Zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření svazku Cecemínsko za rok 2021:
Příloha k ZÚ_vyúčtování finančních vztahů.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf
MX-2651_20220524_134839.pdf

 
24.5.2022  
Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu 16.5.2022 30.6.2023
Přechodná úprava provozu, silnice II. a III. tříd, ORP Neratovice na rok 2022 20.4.2022  
Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtový výhled  na období 2023-2025
Schválené rozpočtové opatření 2/2021
5.1.2022  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 14.12.2021  

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu výstavba nového chodníku v obci Nedomice

18.8.2021  
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VKM za rok 2020

27.5.2021

 
Poskytnutí informace podle z. 106_1999.docx 17.3.2021  
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
 
1.3.2021  
VKM_Oznámení 2021_schválení rozpočtu a výhledu. 6.1.2021  
Oznámení DSO - Závěrečný účet. 25.9.2020  
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020  
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 4.11.2019  
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi.
VPS mezi městem Neratovice a obcí Nedomice o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4.10.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist