Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Obecní úřad Nedomice Elektronická úřední deska obce Nedomice
Dokument Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do:
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Svazek měst a obcí VKM

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 až 2022 - Svazek měst a obcí VKM
12.11.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozuna pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) a k.ú. Nedomice (717100), k.ú. Všetaty (787485) . 11.11.2019 26.11.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 4.11.2019  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava silničního provozu II/24420
Rozhodnutí - omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky
29.10.2019  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2019 (xls)
23.10.2019  
Poskytnutí informace podle z. 106/2019. 16.10.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 2.10.2019  
Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti oborného lesního hospodáře. 11.9.2019  
Oznámení záměru prodeje pozemků. 9.9.2019  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - zalesňování, čj.41508_2019-MZE-16212 2.9.2019 31.12.2022
Poskytnutí informace 8811_2019. 19.8.2019  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 22.8.2019 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu 14.8.2019  
MZE - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (kůrovec) 8.4.2019 31.12.2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - Svazek měst a obcí VKM za rok 2018
Přílohy:
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 - Svazek měst a obcí VKM
Rozvaha k 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
 
2.4.2019  
Zpráva o stavu bezpečnosti a VP v rámci působnosti OOP Kostelec nad Labem za rok 2018 28.3.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničních přejezdů Ovčáry a Všetaty
Ovčáry - termín uzavírky 4.4.2019 od 8,00 hodin - 5.4.2019 do 18,00 h
Všetaty - termín uzavírky 9.4.2019 od 8,00 hodin - 12.4.2019 do 18,00 h
20.3.2019  
Záměr pronájmu pozemku o výměře 0,6 ha v půdním bloku 7502/8 v
k.ú. Nedomice.
13.3.2019  
Výroční zpráva 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 1.3.2019  
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná 6.2.2019  v zasedací místnosti Obecního úřadu. 29.1.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2019 7.1.2019 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Nedomice na rok 2019 s rozpisem. 11.12.2018  
VKM - Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2019. 3.12.2018  
Návrh rozpočtu obce Nedomice na rok 2019
výkaz FIN 2-12 říjen 2018
23.11.2018  
VKM - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021. 22.11.2018  
VKM - Návrh rozpočtu na rok 2019. 22.11.2018  
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc 8.11.2018  
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi.
VPS mezi městem Neratovice a obcí Nedomice o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4.10.2018  
ČEZ Distribuce, a.s.  Upozornění na okleštění stromoví  11.9.2018  
SPÚ - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice 
Rozdělovník
11.7.2018  
Oznámení GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Nedomice. 28.5.2018  
Oznámení o zveřejnění elektronického dokumentu "Závěrečný účet svazku VKM za rok 2017". 11.5.2018  
Schválený závěrečný účet 2017.pdf
Závěrečný účet za rok 2017 – komentář
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nedomice za rok 2017
Návrh závěrečného účtu 2017_Př1.
FIN 2-12 prosinec_Př2.
Rozvaha Př3.
Výkaz zisku a ztraty Př4.
Priloha Př5.

Rozvaha škola 20171231_Př7_1.pdf
Výkaz zisku a ztráty škola 20171231_Př7_2.pdf
Příloha škola 20171231_Př7_3.pdf
2.5.2018.  
Střednědobý výhled rozpočtu 2019_2022_schválený.pdf 20.11.2017  
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku VKM na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM na rok 2019 a 2020. 15.12.2017  
 
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
 Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz
 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist