Dnes je - svátek má

  Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska

 

Obecní úřad Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
telefon 602 456 890, e-mail: obec@nedomice.cz

Informace pro občany Návody na řešení životních situací
Služby na Obecním úřadě Nedomice:
Vidimace a legalizace na Obecním úřadu Nedomice
Změna trvalého pobytu

cena 50,- Kč za osobu (pro občany mladší 15 let bez poplatku)

Vidimace - ověření listiny

cena 30,- Kč za každou započatou stránku (A4)

Legalizace – ověření podpisu

cena 30,- Kč za každý podpis

 
Ceník služeb Czech POINT
Výpis z Rejstříku trestů
cena výpisu 100,- Kč

Výpis z Katastru nemovitostí

cena výpisu: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku

cena výpisu: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku

cena výpisu: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Výpis z Insolvenčního rejstříku

cena výpisu: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Výpis z Centrálního registru řidičů (bodové hodnocení řidiče)

cena výpisu 100,- Kč
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
www.mvcr.cz
evidence obyvatel a trvalý pobyt
https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx
občanské průkazy
https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

link 322589

LETÁK - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.pdf
LETÁK - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.pdf

 
Krizové situace
(odkaz Město Neratovice)
Digitální povodňové plány
Ochrana obyvatelstva
http://www.ochranaobyvatel.cz/
Návody jak postupovat v  krizových situacích. Obecné zásady postupu při mimořádných událostech, informace o varovných signálech, zvuku sirén.

Co dělat když


Povodně

Co dělat...

Hasiči Neratovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Český úřad zeměměřický a katastrální

 
Integrovaná záchranná služba 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158

Hlášení poruch

Elektrický proud   (ČEZ) 840 850 860
Voda  
Telefon
(O2 - pevna linka)
800 184 084

Ostatní

Obecní úřad Nedomice   315 696 128
   - starosta
  - krizové řízení:
   - JSDH Nedomice:


Portál Veřejné správy ČR
ŽIVOTNÍ SITUACE

 


Portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Databáze dokumentů


Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz


Obec s rozšířenou působností (ORP)
Neratovice


Obec s pověřeným obecním úřadem (POU) Neratovice 

©2007-2010 NEDOMICE, všechna práva vyhrazena